dplyr

Bu paket veri düzenlemede çok yaygın olarak kullanılan tidyverse paketi altında gelen paketlerden biridir. Kendi içindeki önemli fonksiyonlar yardımıyla veriyi düzenlemede, özetleme veya sayısal değerler elde etmede yardımcı olur. Bunlardan birkaç tanesi; mutate(), summarise(), filter(), select(), group_by(), slice(), count(), distinct(), arrange() ve pull() olarak verilebilir. Bu fonksiyonlar durumları (satırları) veya değişkenleri (sütunları) düzenlemede veya bunlarla ilgili özet bilgiler elde etmede kullanılır.

Bu paket içindeki tüm fonksiyonlara ve bunların kullanımlarına ilişkin RStudio ekibi tarafından hazırlanmış referans kağıdına dplyr:Cheat Sheet (İngilizce) bağlantısından ulaşabilirsiniz. Türkçe (tıklayınız) versiyonu İlkay Tuğ ve Prof. Dr. Betül Kan Kılınç tarafından hazırlanmıştır.