15. Webinar

R-Ladies EskişehiR Webinar Serisi 15: “R’ da Veri Kazıma ile İstatistiksel Analiz” başlıklı webinarımızda konaklama alanında hizmet veren bir web sitesini kullanarak, selector gadget eklentisi ve rvest kütüphanesi yardımıyla metinsel veri (karakter ve/veya sayısal veri) aktarmayı ve duygu analizine yönelik paketleri öğrendik. Kendi ürettiğimiz bu veriyi kullanarak regresyon analizi ile olumlu ve olumsuz duygulara yönelik kullandığımız kelimelerin, konaklama hizmetleri sağlayan otellere verilen puantaja etkisini istatistiksel olarak inceledik.

Devam eden bir proje olduğundan, video kaydı ileriki günlerde paylaşılacaktır.


Konuşmacı: Tolga ULUS (Lisans öğrencisi, İstatistik Bölümü, Eskişehir Teknik Üniversitesi)