5. Webinar

R-Ladies (Türkiye) Webinar Serisi 5: “tidytext ile Metin Madenciliği ve Duygu Analizi“ başlıklı sunumda, R’ da Metin Madenciliği ile ilgili kütüphanelerin tanıtımı, eğitici ve yaratıcı örnekler yer almaktadır.

Konuşmacı: Emre Gümüş (İstatistik Bölümü, Fen Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi)

26.06.2020 Saat: 20.00