4. Webinar

R-Ladies (Türkiye) Webinar Serisi 4: “Sen de Yaz Yaz Yaz RMarkdown ile Her İstediğini” sunumu ile RMarkdown ile tanışın! Artık kodlarınızı ve düz yazınızı aynı formda yazmak mümkün, üstelik değişik formatlarda (HTML, PDF, MS Word) raporlara çıktılara dönüştürülebilir.

Konuşmacı: Yard. Doç. Dr. Mine Doğucu (İstatistik Bölümü, Kalifornia Üniversitesi, Irvine)

12.06.2020 Saat:20.00

Bu videoyu takip etmek için “rmarkdown”, “tidyverse”, “usethis” paketlerini kurmanızı öneririz.